Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/11/2003
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политиката на правителството за координиране на дейността на специалните служби.

II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно мерките на Министерството на вътрешните работи по случая в дискотека "Ескейп".

III. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно освобождаването на д-р Петко Митев като управител на болница (МБАЛ) в Пазарджик.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на лекарства и медицински изделия за нуждите на болните от диабет.

IV. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на правителството относно размера на обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изпълнението на мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ефективността на националната програма "От социални помощи към заетост".
4. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно националната програма "Помощ за пенсиониране".
6. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изграждане на национална гореща телефонна линия за деца.

V. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА относно собствеността, статутът и съдбата на Национален музей-параход "Радецки".

VI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно завършване на Рехабилитационно -интеграционен спортен комплекс за хора с увреждания в гр. Дряново.
2. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно награждаване с орден "Стара планина".

VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.

VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работата по усвояването и развитието на високите технологии в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно мотивите за смени във всички управленски нива на Министерството на транспорта и съобщенията.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Република България.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно състоянието на ДП "РВД".
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.

IX. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно условията и реда за възстановяване на надвзет патентен данък от таксиметрови шофьори и лица, осъществяващи дейност по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за облагане на доходите на физическите лица.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно ваучерите за храна на работещите.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изплащането на болничните листове.
4. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за реформа в данъчната администрация.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова и Петър Мутафчиев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Евгения Живкова и на питане от народния представител Кина Андреева;
- министър Филиз Хюсменова - на питане от народния представител Моньо Христов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Димитър Камбуров, се отлага отговора на негово питане от министър Филиз Хюсменова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев. Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума