Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/11/2003
Разисквания по питането на народния представител АСЕН АГОВ към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски

ОТНОСНО: Политиката на правителството за координиране на дейността на специалните служби

---------------------------------------------------------

I. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ефективността на националната програма "От социални помощи към заетост".
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно националната програма "Помощ за пенсиониране".
4. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изграждане на национална гореща телефонна линия за деца.

II. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно провеждане и предсрочно закриване на преговорите по глава 22 "Околна среда".
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно усвояване на средства от ИСПА - сектор "околна среда".

III. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република" в гр. Добрич, след земетресенията през 1972 г. и 1988 г.
2. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно евакуацията на 24 семейства от панелен блок с опасност за срутване в гр. Стара Загора.

IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно раздържавяването на електроразпределителните дружества в България.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ, КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно приватизацията в енергетиката.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно приватизацията на ТЕЦ "Бобов дол".
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно реализация на проекта за изграждане на нови мощности в ТЕЦ "Марица-изток-1".

V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.

VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работата по усвояването и развитието на високите технологии в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно мотивите за смени във всички управленски нива на Министерството на транспорта и съобщенията.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Република България.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно състоянието на ДП "РВД".
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на терминал на Летище София.

VII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи за назначаване на ръководни длъжности в Министерството на вътрешните работи и като офицери за свръзка в чужбина на служители на бившата Държавна сигурност.

VIII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ относно готовността на Министерството на външните работи да предприеме действия за промяна на статута на Западните покрайнини и защита на човешките и гражданските права на българското малцинство.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно официални изявления, свързани с кризата в Ирак.

IX. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството за закрила на здравето и безопасността на децата и младите.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно цялостното решаване на въпросите с матурите и валидността на дипломите издадени в края на 2002 -2003 г.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на питане от народния представител Димитър Камбуров;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев -на 2 актуални въпроса от народните представители Стойчо Кацаров и Михаил Миков.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме поради участие в международна конференция "Биологично земеделие" и "Шансове на биологичното земеделие в разширения Европейски съюз" с участието на г-н Франц Фишлер - еврокомисар по земеделие и рибарство.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева. министърът на младежта и спорта Васил Иванов и министърът на културата Божидар Абрашев.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума