Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/11/2003
I. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ефективността на националната програма "От социални помощи към заетост".
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно националната програма "Помощ за пенсиониране".
4. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изграждане на национална гореща телефонна линия за деца.
5. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно изплащане на допълнителни възнаграждения за извънреден и нощен труд на синдикални членове.


II. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с животоспасяващи и животоподдържащи лекарства.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на общинска болница "Панайот Хитов" в гр. Кула.


III. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА относно собствеността, статутът и съдбата на Национален музей-параход "Радецки".


IV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно провеждане и предсрочно закриване на преговорите по глава 22 "Околна среда".
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно усвояване на средства от ИСПА - сектор "околна среда".


V. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република" в гр. Добрич, след земетресенията през 1972 г. и 1988 г.
2. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно евакуацията на 24 семейства от панелен блок с опасност за срутване в гр. Стара Загора.


VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно раздържавяването на електроразпределителните дружества в България (питане на същата тема е зададено и от н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов, Кръстьо Петков и Петър Мутафчиев).
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ, КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно приватизацията в енергетиката (питане на същата тема е зададено от н.п. Евгени Чачев).
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно приватизацията на ТЕЦ "Бобов дол".
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно реализация на проекта за изграждане на нови мощности в ТЕЦ "Марица-изток-1".


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.


VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работата по усвояването и развитието на високите технологии в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно мотивите за смени във всички управленски нива на Министерството на транспорта и съобщенията.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Република България.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно състоянието на ДП "РВД".
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.
7. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на терминал на Летище София.


IX. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи за назначаване на ръководни длъжности в Министерството на вътрешните работи и като офицери за свръзка в чужбина на служители на бившата Държавна сигурност.

Х. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството за закрила на здравето и безопасността на децата и младите.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно цялостното решаване на въпросите с матурите и валидността на дипломите издадени в края на 2002 -2003 г.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно заема на Световната банка за изпълнение на проекта "Модернизация на образованието".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Милен Велчев - на питане от народния представител Васил Калинов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова и на питане от народния представител Лютви Местан;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане с писмен отговор от народния представител Тошо Пейков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева, министърът на младежта и спорта Васил Иванов и министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Форма за търсене
Ключова дума