Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарен съюз на Обединените Демократични Сили
0 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА