Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Независими
0 народни представители към дата
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ