Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Публичен регистър на нещатни сътрудници


ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТ, В КОЯТО СА ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА КОНСУЛТАНТИ
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
Владимир Боянов Боянов висше икономика
Делян Валентинов Димитров висше икономика
Емил Велинов Георгиев висше технически сътрудник
Моника Йорданова Александрова висше телекомуникации
Никола Благоев Николов висше медии и връзки с обществеността
Севдалина Стефанова Арнаудова висше връзки с обществеността
Цветомир Петров Паунов висше социология
Ангел Божидаров Плещов висше връзки с обществеността
Стефан Стойчев Иванов логистика
Парламентарна група "БСП за България"
Емил Ценов Георгиев коалиционни партньори
Минчо Мънчев Минчев коалиционни партньори
Стефан Венелинов Начев коалиционни партньори
Кирил Николаев Добрев заместник - председател на НС на БСП
Владимир Кръстев Москов заместник - председател на НС на БСП
Деница Златкова Златева висше заместник - председател на НС на БСП
Бриго Христофоров Аспарухов висше член на Изпълнителното бюро на НС на БСП
Парламентарна група "Обединени патриоти"
Екатерина Димитрова Анева висше медии и връзки с обществеността
Борис Венелинов Спиридонов висше медии
Митко Иванов Ценков висше медии
Тодор Величков Недков връзки с обществеността
Димитър Данчов Хаджиев средно обществеността и медиите
Велина Димова Тодорова висше медии и връзки с обществеността
Костадин Иванов Гаров висше бюджета и социалната сфера
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
Теменуга Владимирова Тодорова връзки с обществеността
Юнал Саид Лютфи висше външна политика
Янко Александров Янков висше национална сигурност
Джунейт Турхан Мехмед средно връзки с обществеността
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
Цветелина Кирилова Узунова PR , медии и външна политика
Андриана Ангелова Михайлова медии
Стефан Луков Августинов връзки с обществеността
Христо Петров Гуцалски младежта и спорта
Цветелин Цанов Кънчев вероизповедания