Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществено обсъждане на нов НК
Обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс с представители на професионалната юридическа общност ще се проведе на 24 юни 2014 г., от 15.00 часа, в зала „Изток” на Народното събрание


Обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс с представители на професионалната юридическа общност ще се проведе на 24 юни 2014 г., от 15.00 часа, в зала „Изток” на Народното събрание. Дискусията е организирана от Комисията по правни въпроси съвместно с Министерство на правосъдието.

На обсъждането са поканени представители на съдебната, на изпълнителната власт, на адвокатурата и представители на научната общност.

Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет