Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България какви мерки ще предприемете по отношение на това българските граждани да се осигуряват за задължителното си здравно осигуряване, така че да няма недостиг в Здравната каса за жизненоважните лекарства за лечение на онкологично болни пациенти
2 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България докъде достигна етапа на договорености по отношение на Споразумението за партньорство, какъв е графикът, който правителството си е представял пред себе си да завърши окончателното одобрение на този стратегически ключов документ, който ще обоснове и последващите оперативни програми, съответните планове за тяхното развитие
3 Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие какви мерки ще предприемете – както в законодателната част, така и в изпълнителната власт по отношение на защита на потребителите в тези взаимоотношения
4 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България какво забавя, има ли забавяне, защо и кога ще стартира „Южен поток”
5 Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи действия на правителството във връзка с бежанската вълна
6 , работата на Кризисния щаб, ръководена от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи
7 Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие какъв би бил фискалният ефект от приетия пакет от 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест
8 Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи общата политика на Министерството на вътрешните работи по отношение на медиите - телевизия Алфа