Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България решениетията на правителството по отношение на конфликта в Сирия
2 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България дали се приемат мерки в посока да бъдат търсени решения от българското правителство, имайки предвид тежката ситуация – гражданската война в Сирия, недопускането на употреба на оръжие за масово поразяване, но заедно с това и становището, че трайно решение на конфликта може да бъде намерено само по политически път и че за нас е недопустимо участието на Република България във военна операция срещу Сирия, без да има санкция от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации? До момента няма единна позиция на Европейския съюз, няма такава и на НАТО, така че българската позиция би трябвало да държи сметка за всички тези фактори, освен това – да отчита възможните по-тежки отражения върху развитието на ситуацията в България
3 Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието стартирането на новия политически сезон, и това, което се отнася за подготовката на периода 2014-2020 г. за Европейския съюз, тоест подготовката на Договора за партньорство със страните – членки на Европейския съюз
4 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България ще имате ли решителността да разбиете монополите, които наистина ограбват българския потребител
5 Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието кой и по какъв начин трябва да е отговорен за съфинансирането, за запълването на така наречената финансова дупка – „гефъндинг” по повод проектите, генериращи приходи във Водния сектор
6 Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие какво налага промените в Закона за обществените поръчки
7 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България какви мерки ще предприеме правителството в следващите месеци в защита на българските потребители от монополите, от картелните споразумения и от изкривения от тях пазар вследствие на монополно високите цени, административния и договорен натиск върху потребителите
8 Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие ще подкрепи ли правителството законовите промени на Политическа партия „Атака” за намаляване на цените върху хранителните продукти в България