Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието единна информационна система за противодействие на престъпността
2 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България спряно преминаване на български превозвачи през Турция
3 Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България заседание на министерски съвет от 18.12.2013 г. - относно позиция за шистовия газ
4 Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието при липсващ сертифициращ орган на разходите, направени от европейските фондове за земеделските производители, разплатени до края на януари, които споменах, как оценявате риска от невъзстановяване на извършените разходи, които са общо в размер на малко повече от 1,5 милиарда от страна на Европейската комисия във връзка с фактологията, която споменах – липсата на сертифициращ орган?