Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/03/2018 - 30/03/2018 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 12.3.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (Вносители: Менда Стоянова и Станислав Иванов, 19.3.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 4.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 11.1.2018 г.).
 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор на член и заместник–председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 23.3.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (Вносители: Лало Кирилов и група народни представители, 26.1.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 29.3.2018 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев, 22.2.2018 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 2.3.2018 г.).
 8. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 16.3.2018 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж (Вносител: Министерски съвет, 2.3.2018 г.).
 10. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Димитър Гамишев, 28.3.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 29.3.2018 г.
 11. Парламентарен контрол – петък, 30.3.2018 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания