Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/04/2018  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 18.1.2018 г.).
  2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 30.3.2018 г.).
  3. Изслушване на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с бягство на затворници от затвора в гр. София (Вносител: Иван Валентинов Иванов, 4.4.2018 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 8.3.2018 г.; Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 27.3.2018 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Валентина Найденова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков, 1.3.2018 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Валентина Найденова, Георги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев, 1.3.2018 г.).
  7. Първо гласуване на Законопроект за възрастните хора (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 26.7.2017 г.).
  8. Парламентарен контрол – четвъртък, 5.4.2018 г. от 9.00 ч., включващ: 8.1. Разисквания по питане на народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването; 8.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума