Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/04/2018 - 20/04/2018  1. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Джема Грозданова, Ивелина Василева, Кристиан Вигенин, Красимир Богданов и Полина Цанкова, 29.3.2018 г.).
  2. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2017 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 29.1.2018 г.).
  3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България(Вносител: Жельо Бойчев – председател на Временната комисия, 17.4.2018 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 8.2.2018 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Валентина Найденова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков, 1.3.2018 г.) - продължение.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Валентина Найденова, Георги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев, 1.3.2018 г.).
  7. Изслушване на министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. г-жа Лиляна Павлова, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно преглед на резултатите през първата половина на Българското председателство на Съвета на ЕС (Вносители: Цветан Цветанов, Джема Грозданова, Валентин Касабов, Искрен Веселинов, Славчо Атанасов и Ивелина Василева, 18.4.2018 г.) – точка първа за петък, 20.4.2018 г.
  8. Парламентарен контрол – след приключване на точка седем.
Форма за търсене
Ключова дума