Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/05/2018 - 18/05/2018 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 4.5.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Менда Стоянова, 2.5.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов, 3.5.2018 г.).
 4. Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет, 23.4.2018 г.).
 5. Доклад за дейността на Временната комисия за установяване всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и проект на решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 11.5.2018 г.) – продължение, точка първа за четвъртък, 17.5.2018 г.
 6. Проект на решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (Вносител: Гергана Стефанова, 15.5.2018 г.).
 7. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 30.3.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 17.5.2018 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2018 г., Приет на първо гласуване на 25.4.2018 г.) - точка първа за петък, 18.5.2018 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания