Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/05/2018 (извънредно заседание, 13:00)  1. Проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 17.5.2018 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Иван Миховски и група народни представители, 27.4.2018 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 26.4.2018 г. Приет на първо гласуване на 9.5.2018 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 27.4.2018 г. Приет на първо гласуване на 9.5.2018 г.).
  5. 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Емил Христов и група народни представители, 26.4.2018 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания