Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/03/2003 - 07/03/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение относно процедурата за приватизацията на БТК (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 25.10.2002 г.) - продължение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 15.1.2003 г.) - продължение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 12.2.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за Българската телеграфна агенция (БТА) (Вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители; 26.4.2002 г.).
-----------------------------------------------------------------------

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Лъчезар Тошев, 10.7.2001 г.; Йордан Нихризов и Росица Тоткова, 23.7.2002 г.; Мирослав Севлиевски, 31.10.2002 г.; Министерски съвет, 9.12.2002 г.).

2. Първо четене на законопроекта за уреждане на някои права на лицата, които са били президенти на Република България (Вносител: Министерски съвет; 16.1.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 15.1.2003 г.) - продължение.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 12.2.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приети на първо четене 12.2.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 12.2.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение на Прототипния въглероден фонд и държава - домакин между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и в качеството й на попечител на Прототипния въглероден фонд (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2003 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 24.2.2003 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа "ЕВРОФИШ" (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2003 г.).

11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума