Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/06/2018 - 15/06/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев, 22.2.2018 г. Приет на първо гласуване на 29.3.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Министерски съвет, 22.1.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 15.2.2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5.4.2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11.5.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Общ проект изготвен от Комисията по околната среда и водите, въз основа на приетите на първо гласуване на 3.5.2018 г. законопроекти с вносител: Министерски съвет, 5.4.2018 г. и 17.4.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2018 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация (Вносител: Министерски съвет, 29.5.2018 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 29.5.2018 г.).
 7. Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет, 3.5.2018 г.).
 8. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г. (Вносител: Омбудсмана на Република България, 30.3.2018 г.).
 9. Проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана (Вносител: Омбудсмана на Република България, 5.4.2018 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Емил Христов и група народни представители, 26.4.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.5.2018 г.) - точка първа за петък, 15 юни 2018 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Валентин Касабов и група народни представители, 3.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 30.5.2018 г.) - точка втора за петък, 15 юни 2018 г.
 12. Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (Вносител: Комисията по здравеопазването, 14.6.2018 г.) - точка трета за петък, 15 юни 2018 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Крум Зарков и група народни представители, 22.5.2018 г.) – точка четвърта за петък, 15 юни 2018 г.
 14. Парламентарен контрол, включващ: 14.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, относно Национална здравна карта на Република България; 14.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания