Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/06/2018 - 29/06/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) - продължение.
 2. Първо гласуване на Законопроект за киберсигурност (Вносител: Министерски съвет, 30.5.2018 г.).
 3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 21.6.2018 г.)
 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по здравеопазването, 26.6.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 4.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 6.6.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 13.6.2018 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U) (Вносител: Министерски съвет, 7.6.2018 г.).
 8. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г. (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 28.3.2018 г.).
 9. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията, 30.5.2018 г.).
 10. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2017 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 9.5.2018 г.).
 11. Гласуване на проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката по сигурността (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители; 20.6.2018 г.) – точка първа за петък, 29.6.2018 г.
 12. Проект на решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание през 2018 г. (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители; 21.6.2018 г.) – точка втора за петък, 29.6.2018 г.
 13. Парламентарен контрол, включващ: 13.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, относно Национална здравна карта на Република България. 13.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания