Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/03/2003
ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ - вторник, 14.00 ч

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.) - продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение на Прототипния въглероден фонд и държава - домакин между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и в качеството й на попечител на Прототипния въглероден фонд (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 24.2.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа "ЕВРОФИШ" (Вносител: Министерски съвет; 19.2.2003 г.).

ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАСТ - 15.00 ч

Отбелязване на Деня на жертвите на Холокоста и 60-годишнината от спасяването на българските евреи.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания