Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/08/2018 (извънредно заседание, 13:00)  1. Проекти на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания „Olympic Insurance Co. Ltd“ (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители; 20.8.2018 г.; Менда Стоянова, Данаил Кирилов и Александър Ненков; 20.8.2018 г.).
  2. Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
  3. Изслушване по чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов във връзка със сигурността на електронните бази данни, съхранявани от Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието и отговорността за възникналата криза.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания