Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/03/2003 - 14/03/2003
1. Проект за решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор (Вносител: Иван Искров; 24.2.2003 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за далекосъобщенията (Вносител: Министерски съвет; 23.9.2002 г.).

4. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.

5. Решение на Народното събрание по Решение № 147 на Министерския съвет от 10 март 2003 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за приватизация на 5 893 778 акции, представляващи 80 на сто от капитала на "Булгартабак холдинг" АД - София (Вносител: Министерски съвет; 10.3.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.).

7. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания