Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/10/2018 - 26/10/2018 1. Гласуване на проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 15.10.2018 г.).
 2. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 230 от 16 октомври 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 3. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 10.10.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет, 16.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 20.9.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 5.10.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
 8. Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (Вносител: Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 8.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 25 октомври 2018 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет, 13.9.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2018 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2018 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 25.9.2018 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 18.10.2018 г.) – точка първа за петък, 26 октомври 2018 г.
 14. Първо гласуване на Законопроекти за личната помощ (Вносители: Пламен Христов и група народни представители, 2.7.2018 г.; Корнелия Нинова и група народни представители, 4.7.2018 г.) – точка втора за петък, 26 октомври 2018 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания