Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/10/2018 - 02/11/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за киберсигурност (Вносител: Министерски съвет, 30.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2018 г.).
 3. Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (Вносител: Министерски съвет, 2.8.2018 г.).
 4. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева, 6.2.2018 г. Приет на първо гласуване на 4.7.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.10.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Емил Димитров и Данаил Кирилов, 29.10.2018 г.) – точка първа за петък, 2 ноември 2018 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания