Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/11/2018 (извънредно заседание, 13:00)  1. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.) – до приключване представянето на докладите по законопроекта.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания