Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/11/2018 - 09/11/2018  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.10.2018 г.) – продължение.
  2. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.) - продължение.
  3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 11.7.2018 г.) - точка първа за четвъртък, 8 ноември 2018 г.
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране (Вносител: Министерски съвет, 24.8.2018 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2018 г.).
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Емил Димитров и Данаил Кирилов, 29.10.2018 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2018 г.).
  9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума