Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/11/2018 - 16/11/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.7.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 6.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 24.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 15 ноември 2018 г..
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносители: Емилия Милкова, 7.11.2018 г.; Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева, 7.11.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 15 ноември 2018 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 15 ноември 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2018 г.) – точка първа за петък, 16 ноември 2018 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания