Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2018 - 23/11/2018 1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 20.11.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 19.10.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 24.10.2018 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите-членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2018 г.).
 5. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно представяне на информация във връзка с Процедура по избор на стратегически инвеститор/и за изграждането на АЕЦ „Белене“ и възможности за структуриране на проекта (Вносител: Делян Добрев, 20.11.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 25.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 22 ноември 2018 г.
 7. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 13 ноември 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка втора за четвъртък, 22 ноември 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Боряна Георгиева и група народни представители, 10.5.2018 г.; Министерски съвет, 1.6.2018 г.; Станислав Иванов и група народни представители, 14.11.2018 г.) – точка първа за петък, 23 ноември 2018 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания