Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/11/2018 (извънредно заседание, 13:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2018 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2018 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания