Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/03/2003 - 21/03/2003
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ (Проект за подобряване на преминаването при ГКПП-Видин-Калафат-фериботи) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 11.3.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 11.3.2003 г.).

3. Проект за решение за избиране на член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приети на първо четене на 4.12.2002 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приети на първо четене 12.2.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 12.2.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Приети на първо четене на 21.2.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приет на първо четене на 13.2.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2002 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

11. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

12. Първо четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2002 г.).

13. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания