Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/12/2018 - 07/12/2018 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Ивайло Московски, 30.11.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 18.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за личната помощ (Общ проект изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика, въз основа на приетите на първо гласуване на 26.10.2018 г. законопроекти с вносители: Пламен Христов и група народни представители, 2.7.2018 г.; Корнелия Нинова и група народни представители, 4.7.2018 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 23.11.2018 г. законопроекти с вносители: Боряна Георгиева и група народни представители, 10.5.2018 г.; Министерски съвет, 1.6.2018 г.; Станислав Иванов и група народни представители, 14.11.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2018 г.) – точка първа за петък, 7 декември 2018 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г.).
 8. Проект на решение за попълване на ръководството на Комисията по външна политика (Вносител: Корнелия Нинова, 27.11.2018 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2018 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.10.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
 12. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно представяне на информация във връзка с Процедура по избор на стратегически инвеститор/и за изграждането на АЕЦ „Белене“ и възможности за структуриране на проекта (Вносител: Делян Добрев, 4.12.2018 г.) – точка втора за петък, 7 декември 2018 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания