Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2019  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2018 г.).
  2. Парламентарен контрол.
Изявления от името на парламентарните групи по повод началото на новата сесия на Народното събрание – петък, 11 януари 2019 г. след откриване на заседанието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания