Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/01/2019 - 25/01/2019  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносител: Министерски съвет, 10.1.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет, 18.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 19.9.2018 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет, 22.11.2018 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2018 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2019 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2018 г.).
  7. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.). (Вносител: Министерски съвет, 26.11.2018 г.) – точка първа за петък, 25 януари 2019 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания