Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/03/2003 - 28/03/2003
1. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2003 г.).

3. Проект за решение за именуване на Варненския свободен университет във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (Вносители: Борислав Ралчев и група народни представители; 7.3.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2002 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

7. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Лютви Местан; 19.3.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Йордан Нихризов; 1.8.2002 г.; Министерски съвет, 14.1.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

11. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

12. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2002 г. (Вносител: Иван Искров; 25.3.2003 г.).

13. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания