Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/03/2019 - 29/03/2019 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Министерски съвет, 22.2.2019 г.; Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев, 26.2.2019 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 12.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 14.3.2019 г.).
 3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани (Вносител: Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия, 20.3.2019 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 18.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 15.3.2019 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов и Явор Нотев, 28.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 15.3.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, 31.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 8.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 28 март 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносители: Данаил Кирилов и Хамид Хамид, 17.12.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 28 март 2019 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г.) - – точка трета за четвъртък, 28 март 2019 г.
 10. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Цветан Цветанов, 28.3.2019 г.) – точка първа за петък, 29 март 2019 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 28.2.2019 г.) – точка втора за петък, 29 март 2019 г.
 12. Изслушване на министъра на културата на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно държавната подкрепа в сферата на изкуствата (Вносител: Диана Саватева, 22.3.2019 г.) – точка трета за петък, 29 март 2019 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания