Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/04/2003 - 04/04/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Проект за решение за прекратяване на процедурата за приватизация на "БТК" ЕАД (Вносител: Никола Николов; 1.4.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за Избирателен кодекс (Вносители: Емил Кошлуков и група народни представители; 24.9.2002 г.).
_________________________________________________________________

1. Проект за решение за определяне наименование на висше училище (Вносител: Лютви Местан; 19.3.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между Швейцарската конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г. (Вносител: Министерски съвет; 21.3.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Йордан Нихризов; 1.8.2002 г.; Министерски съвет, 14.1.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приети на първо четене на 6.2.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

9. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

10. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания