Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/04/2003 - 11/04/2003
1. Проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили "в духа" на Партньорство за мир "БРИЗ 2003" (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2003 г.).

2. Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ ПАРТНЕР 2003" в Украйна (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2003 г.).

3. Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ БЕСТ ЕФОРТ 2003" на територията на Република Армения (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2003 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приети на първо четене на 6.2.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.).

7. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция.

8. Първо четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет; 25.3.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Владимир Дончев; 18.3.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2003 г.).

12. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

13. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители; 26.11.2001 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (Вносители: Любен Корнезов и Михаил Миков; 15.5.2002 г.).

16. Годишен доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 20.12.2002 г.).

18. Първо четене на законопроекта за браншовите организации (Вносители: Никола Николов и Панайот Ляков; 17.10.2001 г.).

19. Парламентарен контрол:

- Разисквания по питането на народния представител Сергей Станишев към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски относно позицията на България по кризата с Ирак.

- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания