Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/06/2019 - 28/06/2019  1. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
  2. Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
  3. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
  4. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
  5. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 19.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 27 юни 2019 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 27 юни 2019 г.
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 17.6.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 27 юни 2019 г.
  9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г.) – точка първа за петък, 28 юни 2019 г.
  10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума