Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/07/2019 - 05/07/2019 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 20.6.2019 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.6.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за публичните предприятия (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2019 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов, 21.6.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2019 г.) – точка първа за петък, 5 юли 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 4 юли 2019 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.3.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 4 юли 2019 г.
 9. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в Северозападна България (Вносител: Даниела Дариткова, 2.7.2019 г.) – точка втора за петък, 5 юли 2019 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 4 юли 2019 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания