Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/07/2019 - 12/07/2019 1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 149 от 24 юни 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2019 г.).
 3. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков, 10.7.2019 г.).
 4. Проекти на решения за промени в постоянни комисии и делегации на Народното събрание (Вносител: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков, 10.7.2019 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 17.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2019 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 11 юли 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Мария Белова и група народни представители, 5.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 11 юли 2019 г.
 8. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани (Вносител: Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия, 10.7.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 11 юли 2019 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 6.6.2019 г. законопроекти с вносители: Андон Дончев и група народни представители, 27.2.2019 г.; Министерски съвет, 5.4.2019 г.; Министерски съвет, 30.5.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 11 юли 2019 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Изборния кодекс (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 9.7.2019 г.) – точка първа за петък, 12 юли 2019 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 25.6.2019 г.) – точка втора за петък, 12 юли 2019 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания