Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/07/2019  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.6.2019 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 19.6.2019 г.).
  4. Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 25.7.2019 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев, 19.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2019 г.).
  6. Предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с подадена оставка от Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията, 31.7.2019 г.).
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума