Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/04/2003 - 18/04/2003
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2003 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Приет на първо четене на 20.12.2002 г.) - първа част.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 31.3.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс (Приет на първо четене на 20.02.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители; 26.11.2001 г.).

8. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания