Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/11/2019 - 08/11/2019  1. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, 10.10.2019 г.)
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2019 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 7 ноември 2019 г.
  4. Законопроект за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г.) – точка първа за петък, 8 ноември 2019 г.
  5. Прекратяване пълномощията на народни представители (Подадени оставки от н. п. Йордан Младенов, Пенчо Милков, Станислав Владимиров, Денчо Бояджиев, Анелия Клисарова и Христо Грудев, 7.11.2019 г.) – точка втора за петък, 8 ноември 2019 г.
  6. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани (Вносител: Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия, 7.11.2019 г.) – точка трета за петък, 8 ноември 2019 г.
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г., Приет на първо гласуване на 13.9.2019 г.) – точка четвърта за петък, 8 ноември 2019 г.
  8. Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част за петък, 8 ноември 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания