Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/04/2003 - 07/05/2003
1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България (Вносител: Председателят на Народното събрание Огнян Герджиков; 22.4.2003 г.).

2. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да сключи заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за подкрепа на дейността по проект “Реформа в администрацията по приходите” (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2003 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между “Топлофикация София” ЕАД и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Топлофикационни дружества - Топлофикация София” (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

5. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между “Топлофикация - Перник” ЕАД и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Рехабилитация на топлоснабдителната система на град Перник” (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене 4.4.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за борба с незаконния трафик на хора (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Николай Бучков, 13.12.2002 г.; Министерски съвет, 17.3.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс - продължение.

10. Законопроект за ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 17.4.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2003 г.).

14. Второ четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Приет на първо четене на 27.3.2003 г.).

15. Второ четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Приет на първо четене на 1.10.2002 г.).

16. Годишен доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.

17. Второ четене на законопроекта за омбудсмана (Приети на първо четене на 5.6.2002 г.) - продължение.

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители; 26.11.2001 г.).

19. Парламентарен контрол (петък, 9 май 2003 г.).
- Разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на здравеопазването Божидар Финков относно недостига на средства за лекарства.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания