Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/05/2003 - 16/05/2003
1. Промени в състава на постоянна комисия.

2. Проект за решение за освобождаване и избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (Вносител: Ахмед Доган; 13.5.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Приети на първо четене на 20.2.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекта за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова и група народни представители; 3.2.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Приет на първо четене на 19.2.2003 г.).

7. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания