Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/03/2020 - 06/03/2020 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Проект на решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 31.7.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Ивелина Василева и Евгения Ангелова, 12.2.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2020 г.).
 4. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по вероизповеданията и правата на човека, 28.2.2020 г.).
 5. Изслушване на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно извършените сделки с имоти на Министерството на отбраната с т. нар. отпаднала необходимост, както и кадровата му политика (Вносители: Десислав Чуколов, Павел Шопов и Станислав Станилов, 28.2.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 5 март 2020 г.
 6. Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио и проект на решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 26.2.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 5 март 2020 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 5 март 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2020 г.) – точка първа за петък, 6 март 2020 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания