Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/03/2020 - 13/03/2020 1. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 5.3.2020 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (Вносители: Димитър Лазаров, Пламен Нунев, Красимир Ципов и Валентин Касабов, 20.2.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 29.11.2019 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 12 март 2020 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 27.2.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 12 март 2020 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносители: Славчо Атанасов, Маноил Манев и Стефан Апостолов, 7.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.2.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 12 март 2020 г.
 7. Проект на решение за обявяване на извънредно положение (Вносител: Министерски съвет, 13.3.2020 г.) - точка първа за петък, 13 март 2020 г.
 8. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 19.2.2020 г.) – точка втора за петък, 13 март 2020 г.
 9. Парламентарен контрол, включващ: 9.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области; 9.2. Отговори на въпроси и питания.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 13.3.2020 г.)
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Наказателния кодекс (Вносители: Анна Александрова и група народни представители, 13.3.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания