Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/05/2003 - 23/05/2003
1. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Македония за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2003 г.).

3. Проект за решение за избиране на директор на Агенцията за чуждестранна помощ.

4. Първо четене на законопроекта за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова и група народни представители; 3.2.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви правила за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците (Вносител: Министерски съвет; 30.4.2003 г.).

7. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професионалните болести и Протокол от 2002 г. към Конвенцията за безопасност и здраве при работа, 1981, приети на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3-20 юни 2002 г.) (Вносител: Министерски съвет; 30.4.2003 г.).

8. Доклад на Министерския съвет за състоянието на околната среда през 2000 година (Вносител: Министерски съвет; 8.4.2002 г.).

9. Искане на главния прокурор на Република България за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов и Становище на Временната комисия по искането на главния прокурор на Република България за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов.

10. Второ четене на законопроекта за ордените и медалите в Република България (Приет на първо четене на 10.7.2002 г.)

11. Парламентарен контрол.

· Разисквания по питането на народния представител Анели Чобанова към министъра на държавната администрация Димитър Калчев относно бездействието на областния управител на Разградска област по отношение на решение на Върховния административен съд, както и на разпореждане на Разградската окръжна прокуратура и продължаващото незачитане на законите в Република България.
· Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания