Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/06/2020 - 12/06/2020  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 22.5.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 29.11.2019 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Българския Червен кръст (Вносители: Александър Ненков и Искрен Веселинов, 9.3.2020 г.).
  4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2019 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 31.3.2020 г.).
  5. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2019 г. (Вносител: Генералния директор на Българската телеграфна агенция, 13.5.2020 г.).
  6. Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2019 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 31.3.2020 г.).
  7. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г. (Вносител: Председателя на Българската академия на науките, 27.04.2020 г.) - точка първа за петък, 12 юни 2020 г.
  8. Парламентарен контрол - след приключване на точка първа за заседанието, 12 юни 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания