Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/07/2020 - 03/07/2020 1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 122 от 22 юни 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 27.2.2020 г. законопроекти с вносители: Спас Панчев, 23.1.2020 г.; Юлиан Ангелов и група народни представители, 14.2.2020 г.).
 3. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.5.2020 г.).
 4. Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.5.2020 г.).
 5. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.5.2020 г.).
 6. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.5.2020 г.).
 7. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.5.2020 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Мария Белова и група народни представители, 26.6.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 2 юли 2020 г.
 9. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 24.6.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 2 юли 2020 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 2 юли 2020 г.
 11. Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 2 юли 2020 г.
 12. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г. (Вносител: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 29.5.2020 г.) – точка първа за петък, 3 юли 2020 г.
 13. Доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 г. (Вносител: Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 4.6.2020 г.) – точка втора за петък, 3 юли 2020 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания