Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/07/2020 - 24/07/2020 1. Избор на заместник-омбудсман (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 8.7.2020 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Евгени Будинов и група народни представители, 14.7.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 25.6.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване (Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители, 1.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 9.7.2020 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 2.4.2020 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2020 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Крум Зарков и група народни представители, 15.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2020 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Министерски съвет, 6.7.2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители, 10.7.2020 г.).
 8. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Гергана Стефанова, 22.7.2020 г.; Даниела Дариткова, 22.7.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 9. Проект на решение за изслушване на доклад на главния прокурор (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители; 15.7. 2020 г.) – точка втора за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 5.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 17.6.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 10.7.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 12. Избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 2.7.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 16.7.2020 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2020 г.; Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков, 9.7.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 23 юли 2020 г.
 14. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 23.7.2020 г.) – точка първа за петък, 24 юли 2020 г.
 15. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 26.6.2020 г.) – точка втора за петък, 24 юли 2020 г.
 16. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Владислав Горанов, 24.7.2020 г.) – точка трета за петък, 24 юли 2020 г.
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания